Beadható a GINOP-1.2.3.-8.3.4-16 Kapacitásbővítés kombinált hiteltermékkel című pályázat

Posted By on feb 9, 2017 |


A pályázat célja:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítás8414_smalla, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

 • Amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Saját tőkéje nem negatív és 2015-ben nem csökkent 500 ezer Forint (2016. mácius 15-től 3 millió Forint) alá
 • A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok alapján legalább 55 pontot elér.

Hol pályázhatnak?

 • Szolgáltató tevékenységgel: csak szabad vállalkozási zónákban
 • Gyártó, termelő tevékenységgel: az ország egész területén
 • Budapest és Pest megye mindkét esetben kizárva

Mire pályázhatnak?

Szintentartó, helyettesítő beruházás nem támogatható

 • Új eszköz beszerzése
 • Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver)
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Támogatás összege?

 • 5-50 millió Ft vissza nem térítendő ÉS
 • 10-145 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön: (2% kamat, 15 év futamidő türelmi idővel együtt)

Támogatási hányad?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.