Bejegyzéseket készítette: Zoltán Szabó


Első lépés: a GINOP-5.1.9-17 pályázat részletei

 

 • A tervezett rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárd forint, mely regionális bontásban került kiosztásra.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1-6 db, ami a képzést-mentorálást szervező támogatott cégek számára értendő és ezeken a képzéseken kell első lépésként részt vennie a fiataloknak.
 • Támogatható tevékenységek közé tartozik a célcsoport felkutatása, toborzása; álláskeresők és fiatalok programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás részükre; kompetenciafejlesztés, képzések szervezése, mentori feladatok; segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához; tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása; illetve a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek.
 • A felhívásra a kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.
 • Fenntartási időszak 5 év, KKV estében 3 év.
 • Önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 5 évben tevékenységi körben végző nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet majd 2017. június elsejétől.
 • A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Ha valaki sikeresen részt vett a fent említett pályázat nyomán elindult képzésen és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezik, akkor a következő lépcsőként a vállalkozása indításához a lentebb kifejtett két pályázati lehetőség közül választhat, annak megfelelően, hogy a támogatást igénylők melyik korcsoportjába tartozik.

 

A 18-30 év közötti fiataloknak szóló (GINOP-5.2.7-17) pályázat részletei

 

 • A tervezett rendelkezésre álló keretösszeg 16 milliárd forint, mely regionális bontásban került kiosztásra.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 5330 db.
 • A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma eltér a GINOP-5.1.9-17 program keretében jóváhagyott üzleti tervben foglaltaktól.
 • Fenntartási időszak 3 év.
 • A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 • A kérelmeket 2017. szeptember elsejétől nyújthatják be a pályázók.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 millió Ft maximum 3 millió Ft.
 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

 

Támogatható tevékenységek

1. Kötelező, önállóan nem támogathatóak

 • Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogathatóak

 • Projekt-előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Ü zlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Piacra jutás támogatása
 • Képzéseken való részvétel
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenység

 

A 30 év feletti álláskeresőknek szóló (GINOP-5.1.10-17) pályázat részletei

 

 • A tervezett rendelkezésre álló keretösszeg 8 milliárd forint, mely regionális bontásban került kiosztásra.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2670 db.
 • A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma eltér a GINOP-5.1.9-17 program keretében jóváhagyott üzleti tervben foglaltaktól.
 • Fenntartási időszak 3 év.
 • A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált álláskeresők által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 • A kérelmeket 2017. szeptember elsejétől nyújthatják be a pályázók.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 millió Ft maximum 3 millió Ft.
 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

 

Támogatható tevékenységek

1. Kötelező, önállóan nem támogathatóak

 • Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő álláskereső gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogathatóak

 • Projekt-előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Ü zlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Piacra jutás támogatása
 • Képzéseken való részvétel
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenység
Tovább

A pályázat célja:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítás8414_smalla, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

 • Amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • Amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Saját tőkéje nem negatív és 2015-ben nem csökkent 500 ezer Forint (2016. mácius 15-től 3 millió Forint) alá
 • A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok alapján legalább 55 pontot elér.

Hol pályázhatnak?

 • Szolgáltató tevékenységgel: csak szabad vállalkozási zónákban
 • Gyártó, termelő tevékenységgel: az ország egész területén
 • Budapest és Pest megye mindkét esetben kizárva

Mire pályázhatnak?

Szintentartó, helyettesítő beruházás nem támogatható

 • Új eszköz beszerzése
 • Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver)
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Támogatás összege?

 • 5-50 millió Ft vissza nem térítendő ÉS
 • 10-145 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön: (2% kamat, 15 év futamidő türelmi idővel együtt)

Támogatási hányad?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Tovább

Megállapodott a kormány, a munkaadók és a munkavállalók érdekképviselete a következő két év minimálbér-emeléséről, a garantált bérminimum emeléséről, valamint a két évre szóló járuléékcsökkentésről és a társasági adó egységesítéséről/csökkentéséről – jelentették be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztériumban, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülését követően. Ezt a nemzetgazdasági miniszter mérföldkőnek nevezte. A munkaadók belementek a kormány által elvárt béremelésbe, cserébe nagyobb járulékcsökkentést kapnak, és még egy további ígéretet.

Varga Mihály azzal kezdte beszédét, hogy valóban megérte várni a mostani sajtótájékoztatóra, mivel fontos mérföldkőhöz érkeztünk a magyar gazdaságtörténetben a mai megállapodással. Én eleget tettem annak a miniszterelnöki elvárásnak, hogy béremelésben menjek el a falig. De itt minden partner elment a határáig – vélekedett.

A megállapodás legfontosabb elemei:

 • 2017-ben a minimálbér összege 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedik.
 • 2018-ban 8, illetve 12%-os a növekedés mértéke ezekben a bérekben.
 • A járulék jövőre 5 százalékponttal csökken.
 • Majd a járulék újabb 2 százalékponttal csökken 2018-ban.

Ha meghaladja a 11 százalékot a bruttó bérnövekedés az első kilenc hónapban 2017-ben, akkor további 0,5 százalékponttal csökken a járulék 2018-ban – tette hozzá.

A vállalati nyereségadó mértéke pedig egységesen 9 százalékra csökken – részletezte a megállapodást.
forrás: penzcentrum.hu
Tovább